Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4300

III C 361/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-03-27

Data publikacji: 2015-05-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 361/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2015 roku Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, Wydział III Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Ewa Dietkow Protokolant: Małgorzata Szymanowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2015 roku w W. sprawy z powództwa F. R. przeciwko B. K. o zapłatę 1 umarza postępowanie w sprawie co do roszczenia o zapłatę kwoty 41.280,00 PLN (czterdzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych) tytułem
Czytaj więcej»

III C 365/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-09-18

Data publikacji: 2015-10-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 365/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2015 roku Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Błażej Domagała Protokolant: pomocnik biurowy Sylwia Koszewska po rozpoznaniu w dniu 18 września 2015 roku w Warszawie sprawy z powództwa H. B. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki H. B. kwot
Czytaj więcej»

III C 366/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-11-22

Data publikacji: 2018-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 366/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2017 roku Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Błażej Domagała Protokolant: sekretarz sądowy Iwona Rogala po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2017 roku w Warszawie sprawy z powództwa G. Ł. przeciwko I. L. (1) o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda G. Ł. na rzecz pozwanej I. L. (1) kwotę 10 800 (dziesięć tysięcy osiemset) złotych tytuł
Czytaj więcej»

III C 371/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-06-22

Data publikacji: 2017-09-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 371/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Aleksandra Westra Protokolant: Katarzyna Żukowska po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2017r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa B. P. przeciwko (...) Bank SA w W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego I pozbawia wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny (...) Bank S.A. w W. z dnia 21.01.2015
Czytaj więcej»

III C 375/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-09-06

Data publikacji: 2014-02-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 375/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 września 2013 roku Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, Wydział III Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Ewa Dietkow Protokolant: Mateusz Zygmunt po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 sierpnia 2013 roku w W. sprawy z powództwa C. K. i M. K. przeciwko M. C. (1) i M. C. (2) o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powodów C. K. i M. K. solidarnie na rzecz pozwanych M. C.
Czytaj więcej»

III C 376/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-11-25

Data publikacji: 2018-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 376/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2015 roku Sąd Okręgowy Warszawa- Praga w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Błażej Domagała Protokolant: Anna Banasiak po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2015 roku w Warszawie sprawy z powództwa A. S. przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w O. o uchylenie uchwały zarządu spółdzielni oraz o stwierdzenie nieważności uchwały zarządu ewentualnie o uchylenie uchwały zarządu 1 uchyla uchwa
Czytaj więcej»

III C 396/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-09-02

Data publikacji: 2017-01-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 396/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 września 2016 roku Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Zuzanna Adamczyk Protokolant: Małgorzata Nalepa po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. J. , W. L. (1) przeciwko A. R. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od A. J. i W. L. (1) na rzecz A. R. kwotę po 2.875,60 zł. (dwa tysiące osiemset siedemdzies
Czytaj więcej»

III C 439/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-07-25

Data publikacji: 2017-02-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 439/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2014 roku Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Wydział III Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska Protokolant: Kinga Kosicka po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2014 roku w Warszawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w B. przeciwko Gminie W. o zapłatę I zasądza od Gminy W. na rzecz (...) sp. z o.o. w B. kwotę 235.980,94 zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt zł
Czytaj więcej»

III C 459/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-01-30

Data publikacji: 2017-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska Protokolant: Katarzyna Ponikiewska po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa P. K. przeciwko Skarbowi Państwa – Komendantowi Rejonowemu Policji w O. o zapłatę I oddala powództwo, II odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu. Sygn. akt III C 459/16 UZASADNIE
Czytaj więcej»

III C 465/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-10-16

Data publikacji: 2016-03-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IIIC 465/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2013 roku Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie Wydział III Cywilny W składzie: Przewodniczący: SSO Błażej Domagała Protokolant: sekretarz sądowy Wioletta Matuszewska po rozpoznaniu w dniu 16 października 2013 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. K. (1) przeciwko D. M. o ochronę dóbr osobistych I oddala powództwo; II nieopłaconymi kosztami sądowymi obciąża Skarb Państwa. UZASADNIENIE Poz
Czytaj więcej»