Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
6488

III C 1464/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-31

Data publikacji: 2016-06-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 1464/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2016 roku Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, Wydział III Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska Protokolant: Katarzyna Ponikiewska po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ulicy (...) w L. przeciwko (...) S.A. w J. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w J. na rzecz powoda Wspólnoty Mieszkaniowej
Czytaj więcej»

III C 1531/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-01-24

Data publikacji: 2014-06-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, Wydział III Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Ewa Dietkow Protokolant: protokolant Małgorzata Szymanowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2014 roku w W. sprawy z powództwa J. M. przeciwko I. M. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli 1 zobowiązuje pozwaną I. M. do złożenia oświadczenia woli stwierdzającego zawarcie przyrzeczonej przedwstępną umow
Czytaj więcej»

III C 1551/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-03-28

Data publikacji: 2018-09-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. III C 1551/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2018 r. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący – SSR del. Michał Marcysiak Protokolant – Tomasz Górecki po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. Z. (1) i M. Z. (2) przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) w W. o uchylenie, ewentualnie stwierdzenie nieważności, ewentualnie ustalenie nieistnienia uchwał właś
Czytaj więcej»

III C 1561/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-03-10

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 1561/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2017 roku Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, Wydział III Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Ewa Dietkow Protokolant: Joanna Poździk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 2017 roku w Warszawie sprawy z powództwa S. R. i K. R. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz S. R. kwotę 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) z ustawowymi odset
Czytaj więcej»

III C 1576/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-12-09

Data publikacji: 2016-02-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 1576/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 grudnia 2015 roku Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, Wydział III Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Ewa Dietkow Protokolant: Kinga Kwaśniewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2015 roku w W. sprawy z powództwa J. Ś. (1) i S. Ś. przeciwko J. Ś. (2) i A. Ś. (1) o zachowek 1 zasądza od J. Ś. (2) i A. Ś. (1) solidarnie na rzecz J. Ś. (1) kwotę 31.506,23 PLN (trzydzieści jeden tysięcy pięćs
Czytaj więcej»

III C 1601/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-07-17

Data publikacji: 2017-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 1601/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lipca 2015 roku Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Ewa Dietkow Protokolant: pomocnik biurowy Sylwia Koszewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lipca 2015 roku w Warszawie sprawy z powództwa (...) Fundusz Inwestycyjny (...) z siedzibą w W. przeciwko M. S. o zapłatę 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 7.217,00 PLN (siedem
Czytaj więcej»

III C 1602/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-12-21

Data publikacji: 2018-03-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. III C 1602/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 21 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Wydział III Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Jasiński Protokolant: Katarzyna Żukowska po rozpoznaniu 12 grudnia 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa D. D. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz D. D. kwotę 300000 (trzysta tysięcy) złotych tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 31 maja
Czytaj więcej»

III C 1612/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-02-18

Data publikacji: 2016-08-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 1612/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2016 roku Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Maria Furmanik Protokolant: p.o. protokolant sądowy Anna Banasiak po rozpoznaniu w dniu 04 lutego 2016 roku w Warszawie sprawy z powództwa G. B. przeciwko K. C. o zapłatę I zasądza od pozwanej K. C. na rzecz powoda G. B. kwotę 109.167,82 (sto dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem, 82/100) złotych
Czytaj więcej»

III C 1618/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-12-01

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 1618/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2016 roku Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Aleksandra Westra Protokolant: Katarzyna Żukowska po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. C. i A. M. (1) przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu z siedzibą w W. o zadośćuczynienie I zasądza od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwaranc
Czytaj więcej»

III C 1655/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-04-07

Data publikacji: 2019-12-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 1655/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 kwietnia 2017 roku Sąd Okręgowy Warszawa- Praga w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Błażej Domagała Protokolant: Karolina Włodarczyk po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2017 roku w Warszawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko P. G. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz pozwanego P. G. kwotę 14.417 (czternaście t
Czytaj więcej»